Avís Legal

Regles Generals

La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició de “Usuari” i, en el seu cas, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís legal” des del mateix moment en què s’accedeix a la pàgina web.

Tots els serveis relacionats amb aquesta Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrat pel proveïdor contractat pel seu compte.

No obstant això, per a poder accedir a la Intranet prèviament l’Usuari haurà de registrar-se, consignant, entre altres dades, un nom d’usuari i una contrasenya. Aquest nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles.

Els continguts de la Web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.

Política de privacitat

L’Usuari que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina Web ha de ser major d’edat.

A l’efecte de la LOPD, s’informa als Usuaris que les dades obtingudes a través de la cumplimentació dels diferents formularis de la pàgina Web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer automatitzat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable de les quals i destinatari és el Tennis Taula Tramuntana Figueres.

La finalitat del citat arxiu dependrà del tipus de formulari emplenat. En tot cas, a l’actualitat només existeixen tres tipus de finalitats:

Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a l’obtenció del servei sol•licitat.

Amb l’objectiu de poder donar a l’Usuari una resposta més ràpida i eficaç, les dades de caràcter personal facilitades a través del portal poden ser cedides a l’empresa col•laboradora de el Tennis Taula Tramuntana Figueres més propera al domicili de l’Usuari. Cada Usuari pot consultar quina és l’empresa col•laboradora més propera a través de la pròpia pàgina Web. En tot cas, el Tennis Taula Tramuntana Figueres i totes les altres empreses del grup al que pertany el Tennis Taula Tramuntana Figueres  es comprometen a tractar amb la màxima confidencialitat les dades facilitades per l’Usuari.

L’Usuari donarà el seu consentiment exprés perquè el Tennis Taula Tramuntana Figueres pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic en l’”Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix.

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant carta o e-mail dirigit a l’adreça del Tennis Taula Tramuntana Figueres que consta en l’apartat d’”Informació general sobre la Web i el seu titular”.

Cookies i Links

Aquesta pàgina Web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes cookies tan sols registren les adreces IP de l’Usuari i mai informació personal, com la pròpia adreça del correu electrònic. D’altra banda, mai a través d’una cookie es pot extreure la informació continguda en el disc dur. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si escau, l’Usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o no les cookies que rep i/o avisar-li de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.

D’altra banda, el Tennis Taula Tramuntana Figueres no és el titular de tots els altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

Propietat industrial i intel•lectual

Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat del Tennis Taula Tramuntana Figueres o, si escau, de tercers. Al mateix temps el Tennis Taula Tramuntana Figueres també és titular de tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s’especifiqui el contrari, entenent per aquests a manera merament enunciativa els textos, gràfics i icones, elements de video i/o àudio, codis font, etc.

En conseqüència, l’accés a la pàgina Web no confereix a l’Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit del Tennis Taula Tramuntana Figueres.

No obstant això, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que:

• Quedi constància de la identitat del seu propietari.

• El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera.

• No utilitzi la marca Tennis Taula Tramuntana Figueres o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat de la pàgina web que estableixi el link.

• Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la LSSICE.

En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.

El Tennis Taula Tramuntana Figueres perseguirà l’incompliment del present “Avís Legal”, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel•lectual protegida.

Responsabilitat

El Tennis Taula Tramuntana Figueres no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina Web. Al mateix temps, el Tennis Taula Tramuntana Figueres queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

El Tennis Taula Tramuntana Figueres no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina Web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.

El Tennis Taula Tramuntana Figueres es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina Web, advertint-lo, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la pròpia Web.

Canvi de normativa

El Tennis Taula Tramuntana Figueres es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privadesa i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol.

Calendaris

Superdivisió Femenina

Calendari 2022/23

Primera Nacional Masculina

Calendari 2022/23

Tercera Nacional Masculina

Calendari 2022/23

Preferent territorial

Calendari 2021/22

Primera Territorial

Calendari 2021/22

Temporada 2022-23

Inscripcions obertes temporada 2022-23

Promo noies! 3 mesos gratis

+info i inscripcions: tttramuntana@gmail.com

 

Tweets

Nou Canal de YouTube

Tennis Taula Tramuntana Figueres

  • Gimnàs de l’institut Olivar Gran
  • Avinguda Mª Àngels Anglada,11
  • 17600 - Figueres
  • Tel: 686 475 414 / 690 15 34 73
  • Fax: 972 50 00 22
  • tttramuntana@gmail.com
© 2022 TT Tramuntana Figueres

Please publish modules in offcanvas position.